Prefabrik Şantiye (1 adet prefabrik ofis binası,1 adet prefabrik yemekhane binası,1 adet prefabrik arşiv binası,1 adet prefabrik güvenlik binası,1 adet prefabrik koguş yatakhane binası)